Bli medlem på Arbetsgrupp.se

Som medlem kan du delta i och skapa projektrum för dig och dom du jobbar med.

Byt lösenord - säkerhetsåtgärd

Ett säkerhetshål i webbserverns plattform har kunnat exploaterats för att komma åt medlemmars lösenord. För säkerhets skull har vi raderat alla lösenord och ber dig skapa ett nytt.
Försök att logga in som vanligt med ditt löseord så får du ett meddelande om att du måste uppdateria ditt lösenord (se bilden nedan).
Klicka på OK och skriv in din epostadress som du angett i ditt konto. Du får då ett mail med en länk till återställningsfunktionen där du anger nytt lösenord.
reset
#inlineditbutton